Thủ tục nhập học(Từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi nhập cảnh)

Công ty trung gian, người đại diện tại Nhật hoặc tự bản thân FAX hoặc gửi kèm mail bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất và bảng điều tra đến trường (bảng điều tra có thể nhận bất cứ lúc nào)
Thông báo ngày thi đến người ứng tuyển, công ty trung gian, hoặc người đại diện tại Nhật.
Thi viết và phỏng vấn trong nước.
Thông báo kết quả đến người ứng tuyển
Những ai trúng tuyển sẽ gửi hồ sơ đăng ký cùng với phí thẩm định nhập học là 20,000 yên đến trường.
※Trong trường hợp không đậu trong đợt thẩm định hồ sơ thì phí thẩm định nhập học sẽ được trả lại.
Gửi "Thông báo nhập học" đến những ai đã qua vòng thẩm định hồ sơ.
Yêu cầu "Chứng nhận tư cách lưu trú" lên cục xuất nhập cảnh Osaka tại Kobe
Nếu được cục xuất nhập cảnh cấp phát "Chứng nhận tư cách lưu trú" thì sẽ FAX hoặc gửi kèm mail thông báo đến người ứng tuyển.
Người ứng tuyển chuyển học phí 1 năm vào tài khoản chỉ định của trường theo đúng ngày mà trường chỉ định.
Sau khi trường xác nhận đã nhận tiền sẽ gửi bản gốc "Chứng nhận tư cách lưu trú" đến người ứng tuyển.
Trong thời gian còn hiệu lực trong "Chứng nhận tư cách lưu trú", ngưới ứng tuyển mang theo "Thông báo nhập học", "Chứng nhận tư cách lưu trú", "Hộ chiếu" đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán tại nước mình để xin cấp phát visa du học.
※Trường hợp không được cấp phát visa sẽ được trả lại toàn bộ tiền học phí trừ đi phí nhập học và phí thẩm định nhập học.
Thông báo cho trường ngày giờ đến Nhật
Nhập cảnh